ქართული

"Survival" ქართული (6 კვირიანი)

ეს კურსი განკუთვნილია ძირითადი კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის, რომელიც გამოგადგებათ ყოველდღიურ სიტუაციებში. კურსის დროს შეისწავლით თუ როგორ უნდა შეუკვეთოთ საკვები, ისაუბროთ მაღაზიაში, გაესაუბროთ თქვენს ქართველ მეგობრებს და ა.შ.  კურზე დასარეგისტრირებლად აუცილებელი არ არის ქართულის ცოდნა.

სტუდენტების რიცხვი : 3-9

სრული კურსის მოცულობა: 24 საათი

ღირებულება: 360 ლარი

"Survival" ქართული (3 კვირიანი)

ეს კურსი განკუთვნილია ძირითადი კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის, რომელიც გამოგადგებათ ყოველდღიურ სიტუაციებში. კურსის დროს შეისწავლით თუ როგორ უნდა შეუკვეთოთ საკვები, ისაუბროთ მაღაზიაში, გაესაუბროთ თქვენს ქართველ მეგობრებს და ა.შ.  კურზე დასარეგისტრირებლად აუცილებელი არ არის ქართულის ცოდნა.

სტუდენტების რიცხვი : 3-9

სრული კურსის მოცულობა: 12 საათი

ღირებულება: 180 ლარი

ინდივიდუალური გაკვეთილები

ჩვენ გთავაზობთ ქართული ენის ინდივიდუალურ კურსებს; ჩვენი კვალიფიცირებული პედაგოგები სიამოვნებით შეგასწავლიან ელემენტარულ, საკომუნიკაციო, ყოველდღიურ, ძირითად, საბაზისო და საქმიან ქართულს თქვენი კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე.

1 სტუდენტი  – 35 ლარი საათში

2 სტუდენტი – 30 ლარი საათში

3 სტუდენტი – 25 ლარი საათში

4 სტუდენტი – 20 ლარი საათში